834423.jpg

Törisevän tarina.

Ensin oli kaksi ihmistä jotka kohtasivat toisensa Tampereella.
Tarina kertoo että tapahtumapaikkana olisi ollut luistinrata jossa
oli rusettiluistelut.Nämä ihmiset olivat Johanna Blomberg ja
Matti Nevalainen.

1235364.jpg

Salskea mies oli myös nuori Matti Nevalainen


He kumpikin  opiskelivat Tampereella. Johanna oli kotoisin ruot-
sinkielisestä Siuntiosta ja Matti Pohjois-Karjalan Enosta. Johannasta
tuli kätilö ja Matista rakennusmestari.

1235316.jpg

Johannan isä oli Siuntiossa jahtivoutina. Hänet tuntee myös Siun-
tion historiateos. Aikansa tervaskanto joka hoiti sitten virkaansa
vielä yli 70 vuotisena.

Matti Nevalainen ja Johanna Nevalainen (Blomberg) tunnet-
tiin sitten myöhemmin kyläläisten keskuudessa Törisevän mamma-
na ja pappana.

1235350.jpg

Johannan tie kulki siis Siuntiosta Oulun kautta Tampereelle ja sitten
Pohjois-Karjalaan. He asettuivat asumaan lopulta Kiihtelysvaaraan
Törisevä nimiselle tilalle. Paikan nimeksi vakiintui sitten Törisevä.
Tuliko se tuosta lammesta joka tilalla sijaitsi pienen Törisevän vaaran
juurella. Lampi on mustavetinen ja osittain turverantainen. Se on an-
tanut myös ainekset moneen kalakeittoon. Mustia ahvenia ja myöskin
kovaleukaisia haukia paistettavaksi.Tila jaettiin myöhemmin kahtia ja
toinen puoli sai nimen Riihikangas.

318586.jpg

Matti Nevalainen 1950 luvulla
835660.jpg

835650.jpg

Törisevän ensimmäinen asuinrakennus paloi.Toinen nousi samalle pai-
kalle vuoden 1920 tietämissä.Se rakennus on edelleen pystyssä ja saa-
nut katteekseen peltikaton.Rakennus on hirsirunkoinen ja takapihaa ko-
ristaa tammipuu. Pohjoinen sijainti aiheuttaa sen että tuo jykevä tammi
saa lehtensä vasta Juhannuksen jälkeen.

835564.jpg

Elämä oli tuolla seudulla varmasti ennenvanhaan melko le-
vollista ja rauhallista. Pieni navetta jossa muutama lehmä ja
hevonen. Navetan vieressä kaivo jossa oli tyypillinen vipu-
varsi veden nostoa varten. Niin talousvedeksi kuin eläinten
juomavedeksikin.Kaivo on edelleen paikallaan mutta ilman
tuota pitkävartista nostolaitetta. Navetan on myös korjannut
aika muistojen joukkoon. Jäljellä on vain sammaloitunut ja
vesakoitunut kiviperusta. Hirsirakennelmaa ei enään ole ole-
massa.


835870.jpg

Navetan raunio.

Törisevässä oli jo puhelin 1950 luvulla. Se oli melkoisen harvi-
nainen kapine siihen aikaan. Veivatta seinäpuhelin ja kilisevä
kello. Kaukopuhelut täytyi silloin tilata keskuksen kautta ja sit-
ten vain odottamaan että linja avautuisi. Se kesti joskus pitkään.
Aikaahan vaaraseudulla silloin riitti. Puhelin oli kuitenkin tärkeä
väline sillä myöskin kätilölle saattoi tulla hälytys yllättäin.

835582.jpg

Papan huoneen seinällä oleva huoneentaulu. Se on niinsanotulta
Mummojen kaudelta. Tällöin viettivät Törisevässä kesiään Matin ja
Johannan tyttäret. Anni,Elsa,Martta ja Tyyne. Tyynen käytössä oli
tuo huone silloin.


835744.jpg

Kukka-amppeli yläkerran portaikossa.


835810.jpg

Alkuaan tilaan kuulunut ns. Alamökki jäi suoritetussa osituksessa toiselle
tontille. Tontin nimeksi tuli Riihikangas.


835911.jpg

Törisevä vuonna 2003

894699.jpg

Iltahämärän hetki Törisevän tuvassa 2007

jatkuu - sivu muokkausvaiheeessa.....