Vanha taistelutanner.

Kun satunnainen matkailija pureskelee kahvin seuralaisena piirakkaa
Möhkön Mantan kahviossa ,on vaikeata tuon idyllin keskellä muistaa
että samoilla seuduilla kesällä 1944 oli metsät täynnä aseistettuja miehiä.
Noiden miesten luja tahto oli häätää vihollinen ja estää sen pääsy sy-
vemmälle Suomeen.Möhkön Manta sijaitsee Ilomantsissa Koitajoen
rantapenkalla,Möhkönkosken alajuoksulla.

1317700.jpg

Vuonna 2000 Ympäristökeskuksen toimesta rakennettiin ylläoleva
silta Möhkönkosken ylitse.

Myöskin vanha Möhkön rautaruukki on tuntenut ympärillään veren hajun
ja ruudin tuoksun.Toimihan se Talvisodan aikana venäläisen osapuolen
kenttäsairaalana.

238105.jpg

Kartta Ilomantsin viimeisten mottitaistelujen alueesta.

Raappanan joukot laittoivat venäläiset koville Lutikkavaaran,Lehmi-
vaaran ja Vellivaaran maastossa. Osa saarretusta venäläisdivisioonasta
onnistui murtautumaan motista ja poistumaan omalle puolelleen. Ras-
kaan kalustonsa senkin oli jätettä hylkäämiinsä vaarakyliin. Raappa-
nasta käytettiin lempinimeä "Mottimestari".

279992.jpg

Taiteilija Jouko Solosen työ Erkki Raappanasta.


Neuvostoliittolaisten arvioidut tappiot olivat 3200 kaatunutta ja moni-
tuhantinen haavoittuneiden joukko.Suomalaisten tappiot kaatuneina
ja kadonneina olivat noin 400 miestä.Haavoittuneita tuli noin 1300.

Neuvostonäkemyksen  (Juri Kilin) Heidän tappionsa olivat kaatunei-
den osalta esimerkiksi vain puolet mitä suomalaiset arvioivat.

238149.jpg

Haavoittunutta kannetaan korennolla hoitoon Ilo-
mantsissa. ( SA-kuva)

238324.jpg

Ilomantsiin pakkolaskun tehnyt suomalaiskone.

240381.jpg

Oinassalmen taistelujen muistomerkki Ilomantsissa. Lähistöl-
löytyy pätkä juoksuhautaa ja entistetty kk-pesäke.


240386.jpg

Venäläinen Nagant. Tunnettu ja myöskin saatu lukuisia sotasaaliiksi. Huom
revolveriin meissattu tähtikuvio.
240388.jpg

Vanhaa sammaloitunutta panssariesteketjua Issakan tien maastossa.

240668.jpg

Noiden esteiden tehtävänä oli estää ja hankaloittaa myös T-34
panssarivaunun etenemistä kestäväpohjaiselle tieuralle.

240684.jpg

Petkeljärven luonnonpuisto sisältää Petkelniemen alueen jossa entistetty
 puolustuslinja antaa viitteen siitä miten tärkeä osuus tälläkin niemellä oli
estämään Oinassalmen taistelujen yhteydessä vihollisen murtautuminen sy-
välle Suomeen.