TIE  WALKIAKOSKELLE 1923

Sota on ohi. Suomi on itsenäinen ja on aikaa hengähtää.
Nuoren armeijan leivissä Helsingissä,Hämeenlinnassa ja
Wiipurissa. Hevoset ja niiden avulla tykkien asemaan veto
tuli tutuiksi.

215161.jpg
Jussi Järvinen (Jormanainen) Ratsupaikat ja kili-
sevät kannukset saappaissa. Se oli sitä aikaa.

Juho Jormanainen (nimi muutettu Järviseksi )
17.10.1917.   (s. 20.2.1896  - k.  29.5.1941)
Heinävaaran kylä /Kiihtelysvaara/Heinävaara 10.

Vanhemmat:
Heikki Jormanainen ja Maria e. Hämäläinen.

153763.jpg

Jussi
avioitui Heinävaaralta olevan Elsa Irene Nevalaisen
kanssa. Kuvassa on Anni Nevalainen ja Elsa Järvinen yhteis-
potretissa.

Kiihtelysvaarasta Karjalan ratsujoukkojen kautta siviili-
virkaan 1923 pieneen kuraisten kujien ja teiden kauppalaan.
Paperiteollisuus antoi leivän seuraavina vuosina.Sääksmäen
emäpitäjään kuulunut Valkeakosken teollisuustaajama antoi
sitten työn ja toimeentulon. Myöskin jälkipolvet ovat vahvasti
olleet ja eläneet noiden piippujen katveessa.Tehtaan kulje-
tukset hoidettiin pääosin hevosilla ja tekniikanedistyessä val-
tasivat autot tuon alueen.Oli myös merkittävä helpotus kun
rataosuus Toijalasta Valkeakoskelle valmistui vuonna 1938.
Rata sitten jatkui myöhemmin aina 1940 luvulla valmistu -
neelle Säterin tehtaalle.


1203150.jpg

Tallinmäestä 1920 luku

Juho aloitti työnsä yhtiön tallimestarina Valkeakosken tehtaan
talleilla. Paikka jossa nuo tallit sijaitsivat on nykyisin Tallinmäen
asuinaluetta.Koska hevonen oli tuohon aikaan vielä kuljetustoi-
minnassa tärkeä tekijä.Myöhemmin tekniikka ja autot tuon luonto-
kappaleen sitten ajan kanssa syrjäyttivät.Tallit ovat kadonneet mutta
onneksi nimi säilyi.Tallinmäki on osa vanhaa Valkeakoskilaista
paikannimistöä.

Vuonna 1918 painettua rahaa.

238109.jpg

238110.jpg

236922.jpg


Vanha tehdaskuva 20 - 30 luvulta. Tervasaaren paperitehdas.


236917.jpg


237705.jpg

Valkeakosken suojeluskunta ja toiminta siinä olivat Juhon
aktiivisinta aikaa. Hän kuului myös usean vuoden ajan Val-
keakosken suojeluskunnan esikuntaan. Urheilutoiminta oli
myös lähellä sydäntä,- myöhemmin kuitenkin lähinnä toimitsi-
jan tehtävissä.

Juho ei elänyt niin pitkään että olisi nähnyt sen päivän kun Suo-
jeluskunnat lakkautettiin. Lakkauttaminen oli seurausta käydyn
sodan lopputuloksesta ja siihen liittyvästä rauhansopimuksesta
Elikkä Välirauhansopimuksen 21 artikla oli se seikka joka
lopetti suojeluskunnat kuin lottatoiminnankin suomenmaassa.

Suojeluskunnat olivat muöskin aikoinaan kansaa ja sen mie-
lipiteitä jakava tekijä. Sen merkitystä maanpuolustukselle ei voi
kukaan kai kuitenkaan kiistää. Kansan yhtenäisyys koiteltiin sit-
ten käydyssä Jatkosodassa ja sitä auttoi myöskin SAK:n suo-
situs jäsenten liittymisestä suojeluskuntiin.

Ikäviä piirteitä olivat nuo aiemmin tapahtuneet tapahtumat,jolloin-
ka esimerkiksi Tampereella joukko suojeluskuntiin kuuluvia syyl-
listyi sosialidemokraattisten lippujen alas repimiseen tangoista.

Juhon lompakosta sitten aikanaan löytyi allaoleva lehtileike.Lom-
pakko oli kokenut kovia mutta myös suojannut. Lompakossa oli
pitkä puukonviilto, joka oli siihen tullut katupartiossa ollessa äkki-
näisen hyökkäyksen seurauksena. Lompakko oli sillä hetkellä ol-
lut puseron rintataskussa.

238224.jpg

Kaikkea sitä sattui, mitä eivät kaikki historiikit kirjoita.
Lähde: Kirjoittajan arkisto.


238199.jpg
236962.jpg

Walkiakoskilainen automobilisti 1930 - luvulta.

237320.jpg

Valkeakosken vanha kanava jonka kautta vesiliikenne kulki alas-
päin Hämeenlinnaan ja Toijalaan. Ylävirtaan Pälkäneelle ja aina
Länkipohjaan asti.

236983.jpg

Tallimestari Juho Järvisen poika sitten joutui myös sotaan.Itseasias
sa lähti 18 vuotiaana vapaaehtoisena ja siinä meni sitten se viisi vuotta.
Hvll 24:n  mekaanikot yhteispotretissa 1941 Suulajärvellä Brewsterin
kanssa. Kersantti Yrjö Järvinen ilman paitaa toinen oikealta edessä.
Nämä miehet pitivät koneet lentokunnossa ja niillä sitten lensivät tuon
ajan lentäjäsankarit kuten :Joppe Karhunen, Hasse Wind,Illu Juutilai-
nen,Oippa Tuominen ja moni muu tuttu nimi.

237099.jpg

Korpikentän epätasainen pinta.


238114.jpg

Messersmith toi uudet haasteet mekaanikoillekkin.

304658.jpg
Suulajärvi 1941. Lentäjät ja mekaanikot yhteiskuvassa.

**********************************************
Sotien jälkeen oli Yrjölläkin aika siirtyä rauhantoimiin muiden
suomalaisten kanssa. Tampereen teknisen koulun jälkeen hän
siirtyi työnjohtajaksi "höyrymasiinoiden" pariin. Tutuiksi tuli-
vat niin turbiinit kuin höyrykattilatkin.

236931.jpg
Vanha Stahl-Laval turbiin 1950- luvulla.

***************************************************

Sitten paluu takaisin 2000 luvulle !Tosin tämä vesivoiman "mylly"
on rakennettu 1950- luvulla.


236929.jpg

Vesivoimalaitoksen turbiini 2005

236936.jpg

Vuosi 2005. Paperiteollisuudessa oli Työnantajan julistama työsulku. Se
aiheutti tietenkin sen että piippukylässäkin oli hiljaista. Ei noussut savua
piipuista "kylän ylle"  - Ilman laatu parani - Paraniko yleinen ilmapiiri ?

236950.jpg
"Paperimyllyt" jauhavat jälleen. Rakennemuutos on menossa ja yli
200 hengellä on edessään siirtyminen "vapauteen" pääosin on kyseessä
vanhempi ikäluokka joilla on eläköityminen lähellä.Prosessi on parhail-
laan menossa vuosien 2006 - 2008 aikana.

289975.jpg

Piippurypäs Tervasaaressa. Ilmanlaadun parantaminen erilaisten
teknisten ratkaisujen kautta on ollut tehtaan tavoitteena. Samoin ala-
puolisen vesistön tila on kohentunut tutkimusten mukaan oleellisesti,-
varsinkin noista ajoista jolloin asenteet olivat toiset ja oletettiin että kyl-
lä "isoon laariin" mahtuu.

Tiukentuneet viranomaismääräykset ja yleisen asennoitumisen muutos
on ollut osatekijänä siihen että tilanne on luonnon- ja ympäristönsuojelul-
lisesti parantunut.Toivottavasti linja pitää ja lisäpanostusta löytyy.Laitteis-
tojen ikääntyminen ja tuotannon voimakas kasvu ovat asettaneet nykyisen
biologisen puhdistamonkin koville. Takapakkia ei ole vara ottaa tuossa
asiassa.Se on koko paikkakunnan ja ympäristön yhteinen etu.

872759.jpg

Auringon lasku PK 6 :lle

Yksi vaihe on historiaa. Pk 6 ja Sap-sellulinja pysähtyivät elokuun alku-
puolella.Tarkasti ottaen PK 6 perjantaina 10.8.2007 klo 11.23 ja Sap-
sellu 13.8.2007.

962602.jpg

Nouseeko tämän tehtaan ylle vielä auringonpaiste ? Mikä on yleensäkin
Suomen paperiteollisuuden tulevaisuus ? Aika näyttää....

Ei tarvinnut kauaa odotella kun tuli seuraava isku !

10.9.2008

Vuoden ehti uusi valkaisulinja pyöriä kun tuli tyly ilmoitus. Sellutehdas
loppuu vuodenvaihteessa ja 150 ihmistä saa kävellä ulos portista.
Aiemmin oli saneerau jo pyyhkäissyt noin 200 henkeä ja usko oli vahva
että siihen se jää. Ei jäänyt.

Pörssikurssi kiipesi nousuun ja aloitti iloisen kilahtelun - siellä jossakin.
Valkeakosken historia sellu / paperipaikkakuntana on hiljalleen, mutta
varmasti hiipumassa.